Kalender

KURS: FOLKDRÄKTSSÖMNAD

PLATS: FÖRSLÖVS BYGDEGÅRD

LOKAL: FÅGELSÅNGEN

DAGAR: Onsdagar kl.12.30 - 17.00

Lördagar kl.09.30 - 15.30

HÖSTTERMINEN 2018

Lördagen 18 augusti M-grupp klar

Onsdagen 22 O-grupp klar

Onsdagen 12 september O-grupp klar

Lördagen 22 M-grupp klar

Onsdagen 3 oktober O-grupp klar

Lördagen 6 M-grupp klar

Onsdagen 24 O-grupp klar

Lördagen 27 M-grupp klar

Onsdagen 7 november O-grupp klar

Lördagen 10 M-grupp klar

Onsdagen 28 O-grupp klar

Regi: Skånes Hemslöjdsförbund

Anmälan: Hemslöjdskonsulent Åsa Stentoft

E-post: asa.stentoft@hemslojd.org

Mobil:0709-10 46 66