Mönster

Äldre livkjol från Torna Härad ca. 1860

...finns i mönster...